Vognmand og entreprenør i Sønderborg

Har du brug for vognmandsservice på Als? Så kan du med fordel kontakte FA. A. Keldorf Vognmandsforretning i Sønderborg. Her kan du nemlig få hjælp til såvel fragt og transport som til andre vognmands og entreprenør relaterede opgaver.

Kranbiler hos FA. A. Keldorf Vognmandsforretning

Foruden mange store lastbiler finder du i FA. A. Keldorf Vognmandsforretnings maskin og vognpark et bredt udvalg af kraner og kranbiler med tilbehør. FA. A. Keldorf Vognmandsforretning råder over en større flåde af kranbiler fra 15 – 92 TM med en rækkevidde på op til 33 meter.

Der ud over kan FA. A. Keldorf Vognmandsforretning diverse anhængere til særtransport. Dette er i særdeleshed relevant i forhold til flytning af tunge, følsomme og vanskeligt håndterbare emner så som for eksempel både og større maskiner.

Få hjælp til at flytte din båd hos FA. A. Keldorf Vognmandsforretning

FA. A. Keldorf Vognmandsforretning kan således være behjælpelig med professionel flytning af både i alle størrelser. Har du for eksempel brug for at få landsat din båd for vinteren, eller søsat den i løbet af foråret, kan FA. A. Keldorf Vognmandsforretning træde til med såvel professionelt mandskab som med de helt rigtige maskiner og køretøjer til formålet.

Din båd vil blive håndteret og flyttet på sikker og forsvarlig vis. Og skulle du have brug for en opbevarings plads til båden kan FA. A. Keldorf Vognmandsforretning også stille en sådan til rådighed. FA. A. Keldorf Vognmandsforretning råder nemlig over en stort overvåget og aflåst lagerplads i forlængelse af forretningens kontorer.

Maskinflytning ved FA. A. Keldorf Vognmandsforretning

På lignende vis er der brug for særligt udstyr og et vist professionelt håndelag når tunge maskiner eller følsomt apparatur skal flyttes fra punkt A til punkt B. Begge dele kan FA. A. Keldorf Vognmandsforretning levere. Du kan læse mere om FA. A. Keldorf Vognmandsforretning på keldorftransport.dk